• Ulf Klasén

Marathonträning med TSM Running


Söndagsträningen med TSM

Träningen med TSM Running är något som jag kört med sedan hösten 2011. Utan den träningen hade det aldrig gått att genomföra något Marathon-lopp. Om allt går väl så skall jag fortsätta med TSM-träningen och försöka förbättra mig eller åtminstone behålla nivån på resultaten. Det är väl inte att tänka på att komma ner under 4 timmar, men målsättning är att något år klara Marathon under 4 timmar och 30 minuter.


Nu har pandemin lagt hinder i TSM-aktiviteterna, så jag har fått lov att köra träningen helt på egen hand. Men Marathonlopp har jag lagt på is.


Just nu siktar jag på halvmarathon i Stockholm i september istället...

10 visningar